Formulář odsotoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě, tak prosím vyplňte následující formulář.
 
Vyplněný formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit jej do zásilky s vráceným zbožím.
 
Stáhněte si formulář ve formátu pdf: Kliknutím stáhnete formulář

 

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail, tel. číslo:

Adresát:
Prodávající: OLD BARBER SHOP s.r.o.,
IČO: 06530150
se sídlem Moravní nábřeží 2, 686 01 Uherské Hradiště - Rybárny

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Dne __________ jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě dostupném na “www.oldbarbershop.cz” objednal zboží:

_____________________________________,
číslo objednávky ________________,
v hodnotě _______________ Kč.
Objednané zboží jsem obdržel dne _____________.

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká zboží_______________________________________________________________________.

S tímto dopisem vám zboží zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o vrácení kupní ceny ve výši _____________ Kč na můj bankovní účet číslo ________________________/_____
nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy (pokud je současně vráceno zboží).

Přílohy: 1. Doklad o koupi zboží1

Jméno a příjmení spotřebitele:

V __________________, dne ___________.

Podpis:

 

1 Přiložte prosím fakturu dokládající zakoupení zboží

 

Stáhněte si formulář ve formátu pdf: Kliknutím stáhnete formulář

 

Dále si můžete přečíst: Obchodní podmínkyPodmínky ochrany osobních údajů, Zpracování cookies